Artikel

56597_t.jpg

Washington suckar av lättnad – än så länge

Maktfördelningen i USA är uppdelat i tre grenar - den lagstiftande (kongressen), verkställande (presidenten), och dömande makten (domstolsväsendet) - där alla tre fungerar som viktiga balanserande komponenter. Under sina två första veckor har Trump utmanat detta balanserade system och försökt bl.a. att få igenom sin verkställande order om inreseförbudet. Än så länge har han inte lyckats.
Mariette Hägglund
Publicerad 14.02.2017 kl. 15:22
56416_t.jpg

Brexit närmar sig - ny folkomröstning om två år?

Niklas Backlund jobbar som Liberal praktikant vid Liberal Democrats i London. Under våren kommer han att regelbundet publicera analyser om Brexit.
Niklas Backlund
Publicerad 07.02.2017 kl. 13:47
56393_t.jpg

Historisk vår på kommande i USA

Varje vecka fram tills juni kommer Mariette Hägglund att skriva en kolumn om Trumps administration. Kolumnen publiceras på Svenska Bildningsförbundets webbsida. Hägglund bor i Washington DC och jobbar vid Liberal Praktik på Center for Transatlantic Relations, SAIS, Johns Hopkins i Washington D.C. Hon började som praktikant på våren 2016 och fick därefter förlängt arbetskontrakt för sammanlagt ett år framåt.
Mariette Hägglund
Publicerad 06.02.2017 kl. 12:02
55819_t.jpg

Arbetet mot faktaresistensen fortsätter

År 2016 blev ett rekordår för populism, förljugenhet och faktaresistens i samhällsdiskussion och politik världen över. Tyvärr också i Finland.
Magnus Öster
Publicerad 09.01.2017 kl. 15:44
55774_t.jpg

”Inga vettiga argument för att lämna Vasa utan fulljour”

Beslutet att lämna Vasa utan fulljour saknar faktagrund, säger Aki Lindén, vd vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Mattias Fagerholm
Publicerad 05.01.2017 kl. 13:48
55596_t.jpg

Attentatet i Berlin och dess konsekvenser för tysk politik

Rasmus Öhman är på Liberal praktik vid Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik i Berlin och promenerar dagligen förbi attentatplatsen på vägen till jobbet.
Rasmus Öhman
Publicerad 21.12.2016 kl. 09:26
54366_t.jpg

Agenda: Dåligt betyg för regeringen i fråga om vårdeformen

Regeringen får inte något bra betyg av tankesmedjan Agenda i sitt agerande kring social- och hälsovårdsreformen. Besluten fattas uppenbarligen på regionalpolitiska grunder framom vad som skulle vara ändamålsenligt med tanke på vården. Reformen löser inte heller de problem som man har för avsikt att åtgärda. Vill man komma åt hälsoskillnaderna bland befolkningen måste man åtgärda de bakgrundsfaktorer som gör att folk mår dåligt. Reformen löser inte den biten, säger Linnéa Henriksson, som för Agendas räkning gjort rapporten "Perspektiv på vården i verkligheten" Och om man ser till konsekvenserna för Svenskfinland så är riskerna stora.
Mattias Fagerholm
Publicerad 12.11.2016 kl. 10:18
54739_t.jpg

Agenda: Varför byggs det inte i Östersundom?

Helsingfors annektering av Östersundom år 2009 satte fart på panelen då Helsingfors generalplan diskuterades på tankesmedjan Agendas seminarium. Varför byggs det ingenting i Östersundom?
Mattias Fagerholm
Publicerad 10.11.2016 kl. 12:11
54449_t.jpg

Tankesmedjan Agendas mediaseminarier

Livskraftiga finlandssvenska medier är en av hörnstenarna i Svenskfinland. Tankesmedjan Agenda har därför engagerat sig i mediediskussionen och strävat efter att vara en konstruktiv debattarena. Här finns material från de tre debatterna samlade.
Mattias Fagerholm
Publicerad 26.10.2016 kl. 16:46
54428_t.jpg

Medieverkligheten: Förändras eller gå under

Yle Fem och Yle Teema skall dela kanalplats i framtiden. I Svenskfinland talas om en domänförlust. Den verkliga domänförlusten är dock här om de finlandssvenska medierna inte klarar den digitala övergången, skriver tankesmedjan Agendas verksamhetsledare.
Mattias Fagerholm
Publicerad 25.10.2016 kl. 19:51