Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

60708_t.jpg

Världsordningen år 2050

Förenta Nationernas (FN) beräkningar för befolkningstillväxten har redan under flera årtionden indikerat att världen vi lever i idag kommer att se väldigt annorlunda ut 2050. Den ökande befolkningsmängden i utvecklingsländer och den tilltagande urbaniseringen kommer att omforma den globala ekonomin och säkerheten, och därtill skapa nya utmaningar till planetens hållbarhet.
60707_t.jpg

EU och framtida scenarier inom säkerhetspolitiken

Europa har påträffat flera utmaningar gällande säkerhet sedan 2015. Världen är i konstant rörelse med snabba geopolitiska förändringar, och framtida scenarierna inom säkerhetspolitiken innehåller både utmaningar och möjligheter för unionen. Scenarier formas av globala trender och utveckling inom exempelvis teknologi. Vilka blir konsekvenserna för det internationella systemet och vilken roll kommer EU att spela i framtiden?

Svenska Bildningsförbundet stärker närvaron i Österbotten

Svenska Bildningsförbundet har kallat Anci Jylhä till posten som regionombud i Österbotten. Jylhä ska jobba med planering och genomförande av förbundets verksamhet regionalt och delta i utvecklandet av verksamhetskoncepten. Jylhä tillträder i början av år 2018.

Evenemang

Tis
24.10
11:00

Rapportlansering - Tre myter om familjeledigheter

Tankesmedjan Agenda lanserar rapporten "Tre myter om familjeledigheter".
Svenska Bildningsförbundet

Sociala medier

 

Publikationer