Ledarskapsakademin är en utbildning som erbjuder insikter i ledarskap, kunskap och insikter i viktiga samhällsfrågor, samt kontakter till dagens samhällspåverkare. Samtidigt är den ett alumnnätverk för alla som gått programmet.

Akademin erbjuder ett högklassigt kursprogram med tydliga ledarskapselement samt kunskap och insikt i viktiga samhällsfrågor, unika kontakter till viktiga beslutsfattare och nyttiga nätverk för framtiden. Det kostar inget att delta.

Läs mer på:
akademin.fi/start/