Perspektiv på vården i verkligheten

Beskrivning

Tankesmedjan Agenda presenterar här en utredning med ett antal texter som diskuterar reformer av social- och hälsovården.


Utredningens första del syftar till att diskutera vårdreformen ur olika perspektiv, för att belysa att vilka aspekter som är viktiga beror på ur vilket perspektiv vårdreformen betraktas. Bland författarna finns Linnéa Henriksson, som skriver om problem, lösningar och perspektiv på vårdreformen, Johan Groop om social- och hälsovårdens kostnadsutveckling, Göran Honga om hur vårdreformen ter sig ur specialsjukvårdens synvinkel, Mats Brommels om hur ett valfrihetssystem kunde utformas samt Bjarne Peth om effektivering av ICT-system.

Utredningens andra del syftar till att artikulera språkligt baserade intressen i vårdreformen. Linnéa Henriksson och Linda Lindholm resonerar i var sin text kring svenska intressen, språkpolitik och språklig intressebevakning.