Tankesmedjan Agenda

Tankesmedjan Agenda är en en liberal tankesmedja, som producerar högklassig bakgrundsfakta till samhällsdebatten.

Liberal Praktik

Liberal Praktik erbjuder högklassiga praktikplatser i London, Bryssel, Berlin, Kapstaden och Washington D.C.

Ledarskapsakademin

Ledarskapsakademin erbjuder utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för unga svensk- och tvåspråkiga blivande ledare.

Utbildningsverksamhet

Svenska Bildningsförbundet ordnar möten, kurser, seminarier och konferenser i samarbete med sina medlemsorganisationer.

Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Ledarskapsakademins ansökningsomgång öppen 7-28.4 2022

Är du 25–35 år och vill påverka det samhälle och den värld vi lever i utifrån din egen bransch? Ledarskapsakademins förnyade program är för dig som vill vara dagens och framtidens ledare med ett samhällsinriktat perspektiv.

May fights to survive another day as PM, but what is going to happen?

The parliament was supposed to vote on the deal on 11 December. Mrs May realised that the governments deal was unlikely to pass in the parliament and because of that she withdrew the bill from the parliament and pushed the vote until an uncertain time. Currently there is no sign of the vote happening before Christmas. Downing Street has not informed when the vote will take place, but the government has promised that it will happen before the 21 January.

Maktskifte inom Liberal Democrats

Liberal Democrats partikongress gick av stapeln andra veckan i september. Partiordförande Sir Cable har en vision om att reformera partiet och locka till sig nya anhängare samt stoppa Brexit. Det råder dock delade åsikter om partiledarens förslag.