Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

62184_t.jpg

Tyskland spindeln i nätet när EU-parter drar åt olika håll

I en tid av stora omvälvningar och meningsskiljaktigheter i EU är det ett land framom andra som både kan och bör axla rollen som förmedlande och stabiliserande drivkraft. Tomrummet som uppstår när EU-länders värderingar glider isär är upp till Tyskland att fylla igen. En stark ekonomi och aktiva bilaterala kontakter ger tyskarna möjligheten att påverka EU:s utveckling mer än någon annan enskild stat.
62063_t.jpg

Lätta på den Blå handbromsen

Det är märkligt om Blå framtid med ett försvinnande litet väljarunderlag skall kunna skjuta ner den familjeledighetsreform som har efterlysts så länge, skrivet tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm med anledning att reformen stampar på stället.
62053_t.jpg

Kapstaden närmar sig dag noll, dagen när vattnet stängs av

Den 21 april 2018 räknar man att dricksvattnet kommer att ta slut i Kapstaden. Staden är mitt uppe i den värsta torkan på hundra år och vattensparande är en verklighet som man har fått leva med en längre stund här i Kapstaden. Trots att man har infört en mängd vattensparande åtgärder verkar det inte som om man kommer att lyckas undvika dag 0, dagen när kranarna i staden stängs av.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer