Den Stora Finlandssvenska Kryssningen ordnas med jämna mellanrum och strävar till att fungera som ett samlande forum och en möjlighet för alla som är intresserade av det svenska i Finland att träffas, lära sig nytt, utbyta erfarenheter, diskutera och ha det trevligt tillsammans över region- och generationsgränser. Evenemanget är en manifestation av den mångfald av människor, kunskap, intressen och färdigheter som utgör Svenskfinland och ett tillfälle att bygga nya nätverk och samtidigt umgås med bekanta och vänner.

Senast ordnades en fysisk kryssning 2017. På grund av coronapandemin ordnades en virtuell kryssning 2021: Den Stora Finlandssvenska Vändagskryssningen 14.2.

HÄR hittar du bilder från kryssningen 28-30.3 2014
HÄR hittar du bilder från kryssningen 3-4.2 2017
HÄR hittar du bilder från den virtuella kryssningen 14.2 2021