Ledarskapsakademin erbjuder utbildning i ledarskap, kunskaper och insikter i aktuella samhällsfrågor, ett värdefullt nätverk samt alumnverksamhet för alla som deltagit i Ledarskapsakademins kursprogram. Programmen erbjuder unika kontakter till dagens samhällspåverkare och nyckelpersoner inom olika sektorer. Det kostar inget att delta.

För mera information:

akademin.fi/start/